facebook web

Zmiany zachowań konsumentów wpływają na rozwój globalnego rynku gastronomicznego

Zmiany zachowań konsumentów wpływają na rozwój globalnego rynku gastronomicznego
 • Lokale gastronomiczne zajmują coraz większą część powierzchni w centrach handlowych
 • Wysokiej jakości oferta gastronomiczna kluczem do sukcesu obiektów handlowych
 • Trwały wzrost na globalnym rynku gastronomicznym przy największej dynamice wzrostu w regionie Azji i Pacyfiku oraz Afryki i Bliskiego Wschodu

Z najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wynika, że centra handlowe zapewniają coraz bogatszą ofertę gastronomiczną – na bardziej dojrzałych rynkach operatorzy z tej branży często zajmują ponad 20% wszystkich lokali funkcjonujących w nowych i zmodernizowanych obiektach handlowych. Sprzyja temu dynamiczny wzrost wydatków konsumenckich na jedzenie poza domem na całym świecie.

Wobec prognozowanego dalszego wzrostu wydatków klientów na gastronomię w kolejnych 10 latach i chęci połączenia wizyty w centrum handlowym ze spotkaniem z przyjaciółmi lub rozrywką, atrakcyjna oferta gastronomiczna jest kluczem do sukcesu każdego obiektu handlowego.

Wydatki na jedzenie poza domem będą rosły we wszystkich czterech regionach uwzględnionych w raporcie, a przede wszystkim w krajach Azji i Pacyfiku oraz Bliskiego Wschodu i Afryki. Z danych Oxford Economics wynika, że wydatki konsumentów na ten cel wzrosną niemal dwukrotnie na Bliskim Wschodzie i w Afryce (ze 182,5 mld USD do 363,5 mld USD) i ponad dwukrotnie w krajach Azji i Pacyfiku (z 1052 mld USD do 2296 mld USD). Do roku 2026 średnie roczne tempo wzrostu w obu regionach będzie kształtować się na poziomie 7,4%.

Bardziej rozwinięte rynki takie jak Europa oraz Ameryka Północna i Południowa nie mogą liczyć na równie dynamiczny wzrost, ale wydatki na jedzenie poza domem będą rosły w obu tych regionach w tempie odpowiednio 4,9% i 5,5% rocznie.

Wraz ze wzrostem wydatków rosną również oczekiwania klientów. Popularne dotychczas strefy food court z lokalami szybkiej obsługi i wspólnymi stolikami powoli przechodzą do przeszłości. Czołowi operatorzy gastronomiczni, którzy są w stanie zapłacić wyższe stawki czynszu, nadal cieszą się dominującą pozycją, ale właściciele obiektów handlowych zaczynają doceniać znaczenie różnorodności i innych konceptów takich jak food hall. Strefy ze zróżnicowaną ofertą powstają także w centrach handlowych.

Eksperci z firmy Cushman & Wakefield wskazują również na ukryty popyt na ofertę lokali prowadzonych w food hallach przez niszowych operatorów, czyli restauracji łączących obsługę gości ze sprzedażą produktów spożywczych i artykułów kuchennych, a nawet kursami gotowania. Obecnie zaledwie kilka międzynarodowych firm działa w tym formacie, co stwarza duże możliwości ekspansji dla renomowanych operatorów na nowych rynkach.

Darren Yates, dyrektor działu badań i analiz rynku handlowego w regionie EMEA, Cushman & Wakefield, powiedział: „Obserwujemy coraz silniejszą zależność pomiędzy zakupami a konsumpcją, co przekłada się ostatnio na dynamiczny rozwój lokali gastronomicznych, zwłaszcza w centrach handlowych. Przewidujemy, że trend ten utrzyma się w najbliższej przyszłości, zwłaszcza że atrakcyjna oferta gastronomiczna ma obecnie kluczowe znaczenie dla sukcesu obiektów handlowych. Chcąc wykorzystać rosnące zainteresowanie konsumentów kulturą kulinarną operatorzy coraz częściej wprowadzają formaty, które łączą możliwość konsumpcji na miejscu z ofertą zakupu produktów spożywczych i rozrywką”.

„Prognozy krótko- i średniookresowe dla sektora gastronomicznego napawają optymizmem, ale jego szybki rozwój w ostatnim czasie oznacza wzrost konkurencji na niektórych bardziej rozwiniętych rynkach takich jak USA i Wielka Brytania. Z tego względu słabsi operatorzy mogą mieć poważne problemy z przetrwaniem, jeżeli tempo wzrostu gospodarczego spowolni i konsumenci ograniczą wydatki na dobra konsumpcyjne wyższego rzędu”.

Anna Hofman, Associate, dział powierzchni handlowych, Cushman & Wakefield, powiedziała: „Zmiana stylu życia, spędzania wolnego czasu oraz większe oczekiwania konsumenckie mają wpływ na rozwój oferty gastronomicznej i rozrywkowej. Konsumenci  coraz chętniej spędzają czas poza domem poszukując nowych miejsc i doświadczeń gastronomicznych. To daje możliwość rozwoju zarówno znanym międzynarodowym sieciom, jak i małym operatorom, którzy mają możliwość zaistnienia na rynku z unikalną ofertą odpowiadającą lokalnym gustom”.

„W ostatnim okresie obserwujemy powiększanie oferty gastronomicznej w centrach handlowych. Istniejące galerie są przebudowywane, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom klientów. W polskich galeriach chcących zapewnić szeroką różnorodność kawiarni i restauracji, oferta gastronomiczna „Food & Beverage” może przekraczać nawet 20% lokali. Klienci przywiązują coraz większą uwagę do jakości oraz sposobu serwowania i prezentowania produktów, a większy wybór kuchni, formatu oraz cen, pomaga przyciągnąć większą grupę docelową”.

„W Polsce rozwój oferty gastronomicznej jest widoczny również na ulicach handlowych w największych miastach. Nowe restauracje, puby i kawiarnie z ogródkami zachęcającymi do spędzania tam wolnego czasu, wypierają funkcję handlową w centralnych lokalizacjach. Powstają projekty dedykowane wyłącznie ofercie „F&B” np. foodhalle czy Hala Koszyki w Warszawie. Rosnące wydatki na jedzenie poza domem przekładają się na rosnące obroty i rozwój tej branży. Operatorzy poszukują lokalizacji z odpowiednią ekspozycją, odpowiednim przepływem klientów oraz sąsiedztwem. Miasta wychodzą naprzeciw rosnącym wymogom mieszkańców i angażują się w rozwój powierzchni publicznych. Perspektywy rozwoju branży "F&B" w Polsce są bardzo optymistyczne. Przewidujemy, iż w najbliższych latach ten segment rynku będzie się dynamicznie rozwijał”.

REGIONY

AMERYKA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA

AZJA I PACYFIK

 • Bardzo dynamiczny rozwój food halli i restauracji najważniejszym trendem w sektorze handlowym w USA.
 • W ostatnich 6 latach powstawało ponad 24 tys. nowych restauracji rocznie.
 • Znaczny wzrost liczby nowych inwestycji w food halle – w niespełna cztery lata rynek food halli w USA powiększy się ponad dwukrotnie.
 • W Ameryce Łacińskiej sieci lokali szybkiej obsługi rozwijają się dzięki powstawaniu nowych centrów handlowych.
 • Pojawiają się alternatywne koncepty w odpowiedzi na zainteresowanie zdrowszym odżywianiem w oparciu o składniki wysokiej jakości i tradycyjne produkty serwowane w bardziej przyjaznym otoczeniu niż typowe strefy food court.
 • Koncepty takie jak Mercado Roma w stolicy Meksyku są wzorem do naśladowania dla innych operatorów.
 • W latach 2017-20 najszybszy wzrost sprzedaży w sektorze gastronomicznym odnotują Indie – 13,1% rocznie.
 • W ostatnich czterech latach średni roczny wzrost w Chinach wynosił 11,2%, ale w kolejnych trzech latach nieznacznie spowolni do 10,7% rocznie.
 • Szybkie tempo wzrostu odnotują także Filipiny i Indonezja – odpowiednio 9,6% i 10,1%.
 • W Japonii na uwagę zasługuje coraz większa popularność stref food court powstających z myślą o rodzinach i oferujących nowoczesne place zabaw dla dzieci.
 • Dużym zainteresowaniem cieszą się również strefy food court dla dorosłych, które starają się wyróżnić na tle konkurencji przyciągając kulinarnych celebrytów lub zapraszając do współpracy lokalnych restauratorów.

EUROPA

AFRYKA I BLISKI WSCHÓD

 • W 2016 roku największym rynkiem w Europie pod względem wydatków konsumenckich na jedzenie poza domem była Hiszpania – przed Wielką Brytanią, Włochami, Niemcami i Francją.
 • W latach 2017-20 najszybszy wzrost sprzedaży w sektorze gastronomicznym odnotuje Turcja – na średnim poziomie 8,8% rocznie.
 • Sektor ten będzie rozwijał się dynamicznie również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Rumunii, Bułgarii i Polsce.
 • Deweloperzy tworzą strefy z podziałem na operatorów z segmentów fast casual, casual, premium casual i contemporary casual.
 • Nadal istotna jest obecność w centrum handlowym operatora z unikalną ofertą gastronomiczną, np. restauracji na dachu czy food marketu.
 • Właściciele obiektów handlowych rywalizują o uzyskanie przewagi konkurencyjnej.
 • W latach 2017-20 najszybszy wzrost sprzedaży w sektorze gastronomicznym odnotuje Arabia Saudyjska – na średnim poziomie 8,8% rocznie. Wolniejsze tempo wzrostu przewiduje się w RPA i ZEA (5,6%).
 • Rosnący udział młodzieży w strukturze demograficznej zachęca kolejne międzynarodowe marki do wejścia na rynki tego regionu.
 • Dywersyfikacja gospodarek, w tym zmniejszenie uzależnienia do przemysłu naftowego i rozwój innych branż takich jak turystyka, będzie sprzyjać dynamicznemu rozwojowi sektora gastronomicznego w średniej i dłuższej perspektywie.
 • Najbardziej rozwiniętym rynkiem gastronomicznym w Afryce jest RPA, która przyciąga kolejne międzynarodowe marki.
 • Operatorzy sieci takich jak Starbucks i Krispy Kreme stanowią coraz większą konkurencją dla krajowych firm.

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływających na sposób, w jaki ludzie pracują, robią zakupy i spędzają wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwiązań, pozwalają najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody są szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarządzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarządzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarządzanie inwestycjami i aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osiąganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach www.cushwakecentennial.com i www.cushmanwakefield.com oraz na Twitterze: @CushWake.

Załączniki

GLOBAL Food & Beverage Report_FINAL
Anna Hofman
informacja_prasowa_Global Food and Beverage Report.pdf
press releaase_Global Food and Beverage Report.pdf

Kontakt dla mediów