facebook web

Elastyczny model pracy w Cushman & Wakefield

Elastyczny model pracy w Cushman & Wakefield

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield przechodzi przez kolejny etap rozwoju organizacyjnego w Polsce. Reorganizacja to jeden z elementów działań firmy zmierzających do dostosowania celów, funkcji oraz zasobów do oczekiwań i potrzeb lokalnego rynku.

Polski oddział międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield przechodzi okres zmian, których celem jest scalenie procedur organizacyjno-administracyjnych dwóch spółek (Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. i Cushman & Wakefield Trading Polska Sp. z o.o.), z naciskiem na zachowanie najwyższych standardów funkcjonowania firmy oraz udoskonalenie sposobu zarządzania wszystkimi liniami biznesowymi.

Zmienił się model funkcjonowania biura. Wprowadzono elastyczne godzin pracy oraz system hot-deskingu. Wynajmowana w budynku Metropolitana powierzchnia biurowa zyskała nowoczesny charakter i wygląd. Celem nowej aranżacji było stworzenie odpowiednich warunków do twórczej i wydajnej pracy, usprawnienie komunikacji między poszczególnymi działami oraz zwiększenie wykorzystania potencjału kreatywnego pracowników.

Wprowadzone rozwiązania to efekt konsekwentnego dążenia firmy Cushman & Wakefield do wzmacniania swojej pozycji zaufanego partnera biznesowego oraz lidera na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Nowa struktura organizacyjna oraz zapewnienie bardziej komfortowego środowiska pracy przyczynią się do podniesienia jakości oferowanych usług oraz zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku.

- Wprowadziliśmy ulepszony i elastyczny model pracy, dzięki któremu nasi pracownicy mają możliwość wyboru godzin, miejsca i sposobu pracy, realizując przy tym cele zarówno osobiste, jak i zawodowe. Chcemy umożliwić naszym pracownikom prowadzenie zdrowego i zrównoważonego stylu życia. Wprowadzone zmiany organizacyjne zarówno wzmacniają wizerunek firmy, jak i zwiększają komfort pracy, co przekłada się na dalszą poprawę jakości oferowanych usług - powiedziała Kinga Bloch, Dyrektor ds. personalnych w Cushman & Wakefield.

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływających na sposób, w jaki ludzie pracują, robią zakupy i spędzają wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwiązań, pozwalają najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody są szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarządzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarządzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarządzanie inwestycjami i aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osiąganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach www.cushwakecentennial.com i www.cushmanwakefield.com oraz na Twitterze: @CushWake.

Załączniki

Kinga Bloch
press_release_Cushman & Wakefield adopts a flexible work model.pdf
informacja prasowa_Elastyczny model pracy w Cushman & Wakefield.pdf

Kontakt dla mediów