Czy spadające efektywne stawki czynszów wskazują na coraz większą konkurencję o nowych najemców na rynku magazynowym?

Czy spadające efektywne stawki czynszów wskazują na coraz większą konkurencję o nowych najemców na rynku magazynowym?

Na przestrzeni ostatnich kilku lat na polskim rynku magazynowym obserwujemy coraz większy rozdźwięk pomiędzy stawkami czynszów headline, które od dłuższego czasu pozostają na niezmienionym poziomie, a stawkami efektywnymi, które ulegają stopniowemu obniżeniu. Standardem rynkowym stało się już przyznawanie najemcom przynajmniej półrocznych okresów zwolnienia z czynszu, a na rynku zawiera się już transakcje, dla których czynsze efektywne wynoszą mniej niż 2 euro/m kw./miesiąc. Mimo wciąż rosnącego popytu na nową powierzchnię magazynową oraz utrzymujących się niskich wskaźników pustostanów, spodziewamy się, że w najbliższych kilku latach konkurencja o największych najemców w dalszym ciągu będzie się zaostrzać, a efektywne stawki najmu wciąż będą się utrzymywać na znacznie niższym poziomie.

 

 

Załączniki

DTZ Marcin Zuchniewicz Market_Update.jpg

Kontakt dla mediów