Polska coraz atrakcyjniejsza dla zagranicznych inwestorów?

Polska coraz atrakcyjniejsza dla zagranicznych inwestorów?

Według danych z najnowszego raportu UNCTAD – World Investment Report 2015 wartość inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosła 13,9 mld dolarów i uplasowała Polskę wśród 20 największych odbiorców inwestycji zagranicznych w 2014 roku. Biorąc pod uwagę prognozy makroekonomiczne, jak również takie czynniki jak np. polepszające się otoczenie dla biznesu w Polsce, poprawiający się stan infrastruktury transportowej czy strategiczne położenie Polski, w 2015 roku oczekiwany jest dalszy wzrost wartości inwestycji bezpośrednich w Polsce. Co ciekawe, wśród inwestorów, którzy lokują najwięcej inwestycji w Polsce pojawiają się nowi gracze, jak np. firmy chińskie, które zaczynają traktować Polskę, jako swoją bazę do dalszej ekspansji na rynki Unii Europejskiej.

 

 

Załączniki

15-2-Prasa-wypowiedz Marca Le Bozec 2 PL.jpg

Kontakt dla mediów