facebook web

Cushman & Wakefield prezentuje raport CSR

Cushman & Wakefield prezentuje raport CSR

Z trzeciego corocznego raportu wynika, że Cushman & Wakefield wzmocnił pozycję lidera oraz wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) opublikowała trzeci coroczny raport na temat działań w zakresie CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) Corporate Social Responsibility (CSR) Report. Raport podkreśla zaangażowanie firmy we wprowadzanie zmian na rynku nieruchomości komercyjnych z myślą o korzyściach dla klientów, społeczeństwa i środowiska naturalnego oraz wskazuje na zgodność jej polityki z przyjętymi przez ONZ Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Raport CSR za rok 2017 prezentuje szczegółowe informacje na temat działań podjętych przez firmę Cushman & Wakefield w zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju, odpowiedniego zarządzania zasobami energii, ładu korporacyjnego, etycznego postępowania w biznesie, zagwarantowania bezpieczeństwa, pozyskiwania produktów i usług, promowania różnorodności i inkluzywności, wspierania weteranów, lokalnych programów pomocy oraz w innych obszarach wpływających na zdrowie i dobrobyt w ubiegłym roku obrotowym (od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku). 

- Jesteśmy niezwykle dumni z naszego programu CSR - mówi Maria D’Avanzo, główna dyrektor ds. etyki i przestrzegania wymogów regulacyjnych oraz odpowiedzialna za program CSR. - Raport podkreśla nasze zaangażowanie w budowanie zrównoważonej przyszłości w oparciu o naszą globalną platformę i znajomość lokalnej specyfiki.

Raport CSR prezentuje działania podejmowane przez firmę Cushman & Wakefield w trzech regionach: Ameryce Północnej i Południowej; Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA) oraz w krajach Azji i Pacyfiku (APAC).

Przedstawiono w nim także strategię biznesową firmy i oczekiwania interesariuszy ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz klientów i pracowników oraz funkcjonowania jako odpowiedzialny partner biznesowy. Zawiera także zobowiązanie Cushman & Wakefield do realizacji pięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w obszarach, w których firma może wnieść największy wkład:

 • zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia i promowanie dobrobytu,
 • promowanie stabilnego, inkluzywnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich,
 • budowa stabilnej infrastruktury, promowanie inkluzywnego i zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspieranie innowacyjności,
 • uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu,
 • podejmowanie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.

Sukcesy firmy Cushman & Wakefield

Cele firmy związane z odpowiedzialną postawą obywatelską obejmują działania na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju. Cushman & Wakefield wspiera klientów w zakresie poszukiwania lepszych, bardziej inteligentnych i ekologicznych rozwiązań stosowanych w posiadanych nieruchomościach. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield między innymi:

 • dostarczyła klientom ponad 2500 publikacji i raportów rynkowych,
 • pomogła kilku klientom w uzyskaniu certyfikatu WELL potwierdzającego poprawę warunków zapewniających dobrostan pracowników,
 • wspierała klientów w uzyskaniu certyfikatów LEED dla łącznie ponad 5,5 mln m kw. powierzchni
 • została wyróżniona przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska nagrodą ENERGY STAR® Partner of the Year 2017 oraz uzyskała certyfikaty ENERGY STAR® dla 217 budynków klientów,
 • pomogła globalnemu klientowi z branży FMCG obniżyć koszty operacyjne o 20% dzięki ponownemu zaprojektowaniu siedziby w USA.

Cushman & Wakefield chce być firmą odpowiedzialną, o czym świadczą opisane w raporcie za 2017 rok działania: wspieranie przez nią różnorodności i inkluzywności, dążenie do zadowolenia i zaangażowania pracowników oraz działania na rzecz społeczności i środowiska. Firma Cushman & Wakefield między innymi:

 • zwiększyła równość płci w miejscu pracy – kobiety zajmują 36% stanowisk kierowniczych oraz stanowią 42% nowo zatrudnianych osób,
 • przeprowadziła badanie wśród pracowników, spośród których ponad 75% poleciłoby Cushman & Wakefield jako bardzo dobre miejsce pracy,
 • przeprowadziła na całym świecie szkolenia z Kodeksu Etyki Biznesowej, które ukończyło 93% pracowników firmy,
 • zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych o 7% w przeliczeniu na miliard dolarów przychodów.

Raport jest to pobrania pod tym linkiem: https://cushwake.cld.bz/Corporate-Social-Responsibility-Report-2017

O Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji na stronie www.cushmanwakefield.pl oraz na Twitterze: @CushWakeCE

Załączniki

CSR Press Release.pdf
informacja prasowa_CSR.pdf
cover.pdf

Kontakt dla mediów