Cushman & Wakefield: prognozy dotyczące nowej normalności w biurach

Cushman & Wakefield: prognozy dotyczące nowej normalności w biurach

Z globalnego badania dotyczącego pracy z domu w czasie pandemii wynika, że system pracy oparty wyłącznie na funkcjonowaniu w biurze prawdopodobnie przekształci się w ekosystem łączący pracę w biurze, w domu i innych lokalizacjach.

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) dokonała niedawno analizy odpowiedzi uzyskanych od ponad 40 tys. osób z całego świata, które wzięły udział w największym znanym dotychczas badaniu dotyczącym doświadczeń związanych z pracą w domu w czasie pandemii COVID-19. Badanie dostarczyło informacji o tym, jak pracownicy sobie radzą w tym systemie pracy oraz jak będzie wyglądać nowa normalność po ponownym otwarciu biur. Respondenci pochodzą z ok. 30 firm działających w prawie 20 branżach.

Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że efektywność pracy w czasie pandemii generalnie utrzymuje się na wysokim poziomie, a współpraca pomiędzy zespołami weszła na wyższy poziom dzięki efektywniejszemu wykorzystywaniu zdalnych technologii. Trzy czwarte respondentów wskazuje na efektywność współpracy z kolegami i koleżankami w obecnych warunkach – wzrost o 10 proc. w porównaniu z danymi zgromadzonymi w okresie przed wybuchem pandemii COVID-19 – oraz 73 proc. z nich chciałoby, aby ich firmy wprowadziły długofalowo lub na stałe elastyczny model pracy.

- Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że miejsce pracy nie będzie już tylko pojedynczą lokalizacją, lecz ekosystemem różnych lokalizacji i doświadczeń, zapewniającym elastyczność i funkcjonalność oraz umożliwiającym zadbanie o zdrowie pracowników - powiedział Brett White, Prezes Wykonawczy i Dyrektor Generalny firmy Cushman & Wakefield. - Niemniej jednak przewidujemy, że firmy nie będą redukowały powierzchni obecnie zajmowanych biur. Wskutek wprowadzenia elastycznego modelu pracy, w biurze będzie przebywało jednocześnie mniej osób, ale zaoszczędzona powierzchnia będzie musiała być wykorzystana na potrzeby zachowania dystansu społecznego - dodaje Brett White.

Praca zdalna prawdopodobnie pozostanie z nami na dłużej, ale wyniki badania pokazują również, że cierpią na tym kontakty międzyludzkie i więzi społeczne, co wpływa negatywnie na kulturę korporacyjną i procesy uczenia się. Nieco ponad połowa respondentów nie odczuwa osobistego odłączenia od współpracowników pracując z domu.

- Biuro będzie miało nowy cel w przyszłości - być inspirującym miejscem, które będzie wzmacniać kulturę pracy, ułatwiać proces uczenia się, zachęcać do budowania więzi pomiędzy współpracownikami i klientami oraz sprzyjać kreatywności i innowacyjności - powiedziała Despina Katsikakis, dyrektor Workplace Business Performance w Cushman & Wakefield.

Firma Cushman & Wakefield przyjęła naukowe i oparte na danych podejście do poznania kluczowych czynników wpływających na komfort środowiska pracy w oparciu o bazę danych Experience per Square Foot™ (XSF) – autorskie narzędzie umożliwiające monitorowanie wskaźników dotyczących nieruchomości i środowiska pracy. Firma przeanalizowała ponad 2,5 mln punktów danych dotyczących środowiska pracy przed wybuchem pandemii COVID-19 oraz kolejnych 1,7 mln punktów danych związanych z aktualnym środowiskiem pracy z domu.

Raport dostępny jest pod linkiem: The Future of Workplace

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 53 tysiące pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2019 roku jej przychody wyniosły 8,8 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: @CushWakeCE

Załączniki

Obrazek.PNG
Prognoza_C&W_nowa_normalnosc_w_biurach (1).pdf

Kontakt dla mediów