Cushman & Wakefield publikuje raport, który… pomaga

Cushman & Wakefield publikuje raport, który… pomaga

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield przygotowała raport pt. „Industrial Goes Green”, w którym przedstawione zostały ekorozwiązania możliwe do zastosowania w magazynach, sprzyjające ograniczaniu negatywnego wpływu tego typu obiektów na środowisko. Publikacji towarzyszy wyjątkowa akcja charytatywna, dzięki której zebrano fundusze dla Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE).

Raport Cushman & Wakefield pt. „Industrial Goes Green” poświęcony jest rozwiązaniom technologicznym, które mogą pomóc w walce o ochronę środowiska. Publikacja przedstawia koszty inwestycji i realne oszczędności związane z zastosowaniem poszczególnych rozwiązań oraz rezultaty pionierskiego badania, w ramach którego zgromadzono opinie deweloperów i sprawdzono, jakie jest rzeczywiste zastosowanie technologii proekologicznych w budynkach magazynowych w Polsce.

Publikacja ma również swój wymiar charytatywny. Autorzy, w trosce o realną pomoc pomiotom działającym na rzecz ochrony środowiska, udostępnili w raporcie powierzchnię przeznaczoną na treści promocyjne. Całkowity przychód z reklam zamieszczonych przez partnerów raportu zostanie przekazany na realizację celów Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Wśród deweloperów, którzy wsparli tę inicjatywę, znaleźli się 7R, CTP, GLP, Logicor, Panattoni Europe, Prologis oraz SEGRO.

Cieszę się, że nasz zielony raport ujrzał światło dzienne i mam nadzieję, że przyczyni się do popularyzacji rozwiązań ekologicznych i „zazielenienia” branży magazynowej. Jednocześnie chcieliśmy, by efektem naszej pracy było realne wsparcie na rzecz promocji rozwiązań prośrodowiskowych. Dziękujemy ogromnie wszystkim deweloperom, którzy włączyli się w tę inicjatywę. Wasze entuzjastyczne podejście było dla nas dodatkową motywacją.  Mamy nadzieję, że zebrane fundusze pozwolą na realizację kolejnych założeń fundacji – mówi Joanna Sinkiewicz, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Cushman & Wakefield.

Otrzymane środki planujemy przeznaczyć na wypracowanie i promocję dobrych wzorów w zakresie lokalnych planów działań i programów na rzecz energii i klimatu – mówi Szymon Liszka, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii – Realizacja celu, jakim jest gospodarka neutralna dla klimatu, wymaga głębokiej zmiany sposobu naszego myślenia i postępowania. Wiedza i dostępne obecnie technologie sprawiają, że cel ten wydaje się osiągalny. Warunkiem sukcesu jest jednak zastosowanie tego, czym dysponujemy na szeroką skalę, w praktyce. Obiekty magazynowe, podobnie jak inne budynki, mają duży potencjał zmniejszenia zapotrzebowania na energię i równocześnie zaspokojenia znacznej części tych potrzeb energią pochodzącą ze np. ze słońca. Celem prezentowanego raportu jest pogłębianie wiedzy o dostępnych rozwiązaniach i zainspirowanie do podejmowania działań, które przyniosą wymierne efekty dla środowiska, społeczności lokalnych, pozwolą przygotować się na skutki zmian klimatu i znaleźć „swoje miejsce" w trwającej transformacji energetycznej. Trzeba pamiętać jednak, że dla udzielenia precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, jakie jest optymalne rozwiązanie w konkretnym przypadku, wymagane jest wykonanie indywidualnych analiz – audytu energetycznego lub środowiskowego. Niezależnie od zastosowanych rozwiązań technicznych, w trakcie budowy lub remontu obiektu, dla zagwarantowania osiągnięcia i trwałości efektów niezbędnym jest uruchomienie ciągłego procesu zarządzania energią i środowiskiem np. w oparciu o normę ISO 50001 oraz sprawienie, że użytkownicy obiektu będą świadomie z niego korzystać.

Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) to organizacja pozarządowa, której misją jest zrównoważony rozwój gospodarczy kraju i ochrona środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii. Fundacja swoją działalność rozpoczęła w 1990 roku, a obecnie skupia się m.in. na działaniach promujących energooszczędne technologie i urządzenia, szkoleniu i edukacji społeczeństwa, czy wspomaganiu gmin w realizacji ich zadań własnych związanych z planowaniem i organizacją zaopatrzenia w paliwa i energię, a także z ochroną środowiska oraz zarządzaniem energią i środowiskiem.

 

Pełen raport można pobrać tutaj

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 53 tysiące pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2019 roku jej przychody wyniosły 8,8 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.cushmanwakefield.com lub na Twitterze: @CushWakeCE

Załączniki

CW_publikuje_raport_ktory_pomaga.pdf
Industrial goes green
Industrial goes green2

Kontakt dla mediów